محمدرضا نیازی

مدیر عامل

آرمان رحیم‌اف

قائم‌مقام

محمد میردامادی

معاون فروش

نیما لشکری

کارشناس توسعه‌ نرم‌افزار

نسترن محمدحسین

کارشناس عملیات

مهران محمدزاده

مسئول فروش

فرهاد محمدی

مدیر عملیات (CPM)

اتابک عظیمی

مدیر عملیات (CPA)

سمیرا نادری

کارشناس فروش

سولماز افتخاری

کارشناس شبکه‌های اجتماعی