محمدرضا نیازی

مدیر عامل

یلدا مؤیدی

معاون عملیات

جلیل رستمی

کارشناس ارشد مهندسی نرم‌افزار

فرهاد محمدی

کارشناس عملیات

اتابک عظیمی

مدیر عملیات

فرناز سلطان‌پور

کارشناس فروش

فرنوش سلطان‌پور

کارشناس شبکه‌های اجتماعی

فائزه مشایخی

کارشناس پشتیبانی فروش