تبلیغات بازدیدی (CPM)

ما در ادونچر امکان این را داریم که محتوای شما را در ۲۴ ساعت به ۲۰ میلیون نفر نشان دهیم.

اطلاعات بیشتر
تبلیغات کلیکی (CPC)

تبلیغات کلیکی در فضای مجازی بازار بزرگی دارد، اما کلیک گرفتن از شبکه‌های اجتماعی تخصص ماست.

اطلاعات بیشتر
تبلیغات نصب محور (CPI)

با انجام تست محدود با موضوع اپلیکیشن تان،هزینه‌ عملیات در مقیاس انبوه محاسبه می‌شود.

اطلاعات بیشتر
تبلیغات بازده‌محور (CPA)

محاسبه هزینه عملیات انبوه با تعریف کنش شما و انجام تست محدود آنلاین انجام می شود.

اطلاعات بیشتر